РОЗВИВАТИСЬ – ЗНАЧИТЬ ЗМІНЮВАТИСЬ
ІННОВАЦІЇ ЗАРАДИ ЗМІН

Емоційна культура викладача як умова успішної професійної діяльності
25 бер.
Опубліковано в Викладання

Емоційна культура викладача як умова успішної професійної діяльності

Сучасна освіта чекає на вчителя-гуманіста, висококласного фахівця, який глибоко усвідомлює свої національні корені та шанує культурні традиції інших народів, емоційним словом формує толерантну особистість з розвиненим мультикультурним світоглядом. Підготовка таких кадрів неможлива без виховання дбайливого ставлення людини до людини, розвитку емоційної сфери особистості та її здатності керувати своїми емоціями й емоційним станом тих, хто поряд з нею. Емоції, за визначенням О.Скрипченка, особливий клас психічних процесів і станів, пов`язаних з інстинктами, потребами й мотивами, що відображають у формі безпосереднього тимчасового переживання (задоволення, радості, страху тощо) значущість для життєдіяльності індивіда явищ і ситуацій, які діють на нього.

Що таке кроссенс
26 січ.
Опубліковано в НАВЧАЄМОсь

Що таке кроссенс

Кроссенс – це сучасний методичний прийом візуалізації навчального матеріалу. Слово «кроссенс» означає «перетин значень» і придумане за аналогією зі словом «кросворд». Ця унікальна ідея належить письменнику, педагогу і математику Сергію Федіну і доктору технічних наук, художнику і філософу Володимиру Бусленко. Кроссенс уперше був надрукований у 2002 році у журналі «Наука і життя». Він являє собою асоціативний ланцюжок, замкнутий у стандартне поле із дев’яти квадратів (як у грі «Хрестики-нулики»). Дев’ять зображень розташовані в ньому таким чином, що кожен малюнок має зв’язок із попереднім і наступним, а центральний об’єднує по смислу відразу декілька.

Ментор та менторство
18 січ.
Опубліковано в НАВЧАЄМОсь

Ментор та менторство

Що таке менторство?

Менторство – це процес взаємодії більш досвідченої в певній сфері людини з менш досвідченою, при якому відбувається передача знань, навичок, вмінь.

Для чого потрібне менторство?

Менторство учить мислити і спілкуватися іншими категоріями. Наставники виходять  не з того, як влаштована реальність, а з того, як протеже з нею зіткнеться. Влитися в середовище професіоналів неможливо без знання термінології. Тому менторство виступає лише частиною професійного становлення.

Рефлексія в педагогіці
20 груд.
Опубліковано в НАВЧАЄМОсь

Рефлексія в педагогіці

Дж. Локк вважав рефлексію ключем особливого знання, коли спостереження спрямовується на внутрішні аспекти свідомості.

Для Лейбніца рефлексія являє собою не що інше, як інтерес до того, що в нас відбувається.

За Д. Юму, ідеї – це рефлексії над враженнями, що придбані ззовні.