26
лют.

Чи потрібен конспект заняття? Обране

     Якість сучасного заняття  визначається якістю підготовки до нього, а підготовка - це не що інше, як  його моделювання або проектування, оформлене у вигляді конспекту заняття  (короткого або розгорнутого). У звичному розумінні  конспект - це короткий виклад певного масиву інформації. Однак у педагогіці в термін «конспект заняття» закладається поняття, яке в значній мірі відрізняється від звичайного уявлення про конспекти.  У сучасній педагогічній науці конспект  заняття (уроку) - це повний і детальний план майбутнього заняття, який відображає його зміст і включає розгорнутий опис його ходу. У зв'язку з цим часто вживаються  словосполучення «план-конспект заняття»,  «технологічна карта заняття»,  які точніше відображають суть даного поняття.

     Спробуємо розібратись, навіщо ж потрібен конспект заняття?

     По-перше: конспект  є невід'ємною частиною підготовки викладача до майбутнього заняття.  Оскільки в плані-конспекті викладач фіксує зміст і послідовність освітнього процесу, він допомагає в систематизації матеріалу, побудові логічної послідовності  подачі інформації, уточнення необхідних формулювань і понять. Саме тому, конспект є свідченням  ретельної  підготовки викладача до здійснення ним освітньої діяльності.    

     З іншого боку, конспект заняття є офіційним  документом, що підтверджує, наскільки ефективно і повно виконуються навчальні програми, наскільки компетентно  здійснюється викладання.

     Ще однією особливістю  конспекту є те, що він дозволяє викладачу здійснити самоаналіз  власної діяльності, як виявити помилки, так і зафіксувати методичні  знахідки.

     Звертаємо увагу і на те, що методика оцінки рівня кваліфікації педагогічних працівників включає  аналіз вміння моделювати заняття на основі відповідних конспектів, а  сам конспект є формою поширення передового педагогічного досвіду.  

     Яким же має бути конспект заняття?

     Написання конспекту заняття – процес  творчий, і кожен педагог сам обирає форму та зміст даного документу, однак є певні правила складання конспекту заняття, яких рекомендується  дотримуватись. Перехід  до компетентнісного навчання на основі  студентоцентрованого та системно-діяльнісного підходу  виокремлює такі  вимоги  до складання конспекту сучасного заняття:

  • методи, цілі, завдання повинні відповідати темі та типу заняття;
  • цілі та завдання повинні бути досяжні та чітко сформульовані;
  • обов'язкова наявність аргументовано сформульованої мотивації до вивчення теми;
  • хід заняття повинен сприяти виконанню поставлених завдань і досягнення цілей.

     Таким чином, визначення переліку цілей заняття і способів їх досягнення є наріжним каменем в процесі складання конспекту.

     У наступних публікаціях зупинимось детальніше на сучасних формах конспектів, спробуємо розібратись у оптимальній структурі конспекту.

(1 Голосувати)
Остання зміна Середа, 27 лютого 2019 18:40