Інноваційний характер здійснюваних в освіті змін вимагає нових підходів до організації методичної роботи. Вона має стати сьогодні каталізатором освітніх реформ, забезпечити оперативне і масове впровадження в практику системоутворюючих інновацій.

Особливого значення набувають питання посилення безперервного характеру навчання та професійного розвитку педагогів як умова їх активної адаптації до нової моделі діяльності, підвищення рівня підготовленості до вирішення професійних завдань на сучасному етапі розвитку освіти.

 Вважаємо, що методична служба має працювати на випередження, тому стратегічним  результатом модернізації методичної служби коледжу має стати забезпечення відповідності освіти цілям випереджаючого розвитку, оскільки саме він є вирішальним як для індивідуального успіху викладача, так і для довгострокового розвитку коледжу. Відповідно до цього,  головна мета діяльності методичної служби коледжу спрямована на сприяння розвитку інноваційного потенціалу коледжу, створення ефективних механізмів та умов для розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів на основі застосування системи кваліфікованого інформаційно-методичного, навчально-методичного, організаційно-проектного супроводу та підтримки педагогічних ініціатив у здійсненні ефективної освітньої політики.

Відповідно до поставленої цілі своїми основними завданнями вважаємо:

♦ орієнтацію управлінських і педагогічних кадрів на прийняття нових сенсів діяльності в сучасних умовах, зміна стилю традиційного педагогічного мислення;

♦ надання підтримки педагогічним працівникам та керівникам навчальних закладів в інноваційній діяльності, організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи, у підготовці педагогічних працівників до атестації;

♦ упровадження в роботу мережевої організації методичної роботи за рахунок цілеспрямованого залучення освітніх, інформаційних, методичних, інноваційних, кадрових, консультаційних ресурсів;

♦ створення єдиного інформаційно-освітнього та методичного простору коледжу;

♦ узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

♦ розширення спектру консалтингових послуг у методичній роботі;

♦ формування суб'єктної позиції педагогів у підвищенні кваліфікації;

♦ підготовку до реалізації нових Державних стандартів, освоєння технології компетентнісного підходу і сучасних освітніх технологій;

♦ здійснення зв'язків із закладами післядипломної освіти, вищими навчальними закладами та установами системи освіти з метою підвищення професійної майстерності педагогів.

   

Остання зміна П'ятниця, 14 грудня 2018 11:13