РОЗВИВАТИСЬ – ЗНАЧИТЬ ЗМІНЮВАТИСЬ
ІННОВАЦІЇ ЗАРАДИ ЗМІН

Проектна технологія
30 груд.
Опубліковано в НАВЧАЄМОсь

Проектна технологія

Важливою рисою сучасного заняття є активна діяльність студентів. Це насамперед їх активність у навчанні, яка формується в процесі пізнавальної діяльності, свідомі й цілеспрямовані зусилля. Активізація пізнавальної діяльності має бути спрямована не тільки на активність мислення, а й на підвищення розумових зусиль, вдосконалення процесу засвоєння знань, умінь, навичок. Тобто на підвищення ефективності заняття.

Критичне мислення: модний освітній тренд чи життєво-необхідне вміння?
29 лист.
Опубліковано в Викладання

Критичне мислення: модний освітній тренд чи життєво-необхідне вміння?

Не достатньо мати гарний розум,
головне – правильно його використовувати.
Р. Декарт

Критичне мислення — (дав.-гр. κριτική τέχνη — «мистецтво аналізуватисудження») — це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

Медіаосвіта як частина освітнього процесу
05 груд.
Опубліковано в Викладання

Медіаосвіта як частина освітнього процесу

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована

  • ГЛОБАЛЬНО – формування в суспільстві медіакультури,
  • ЛОКАЛЬНО – на підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно-опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. А результатом цього процесу є медіаграмотність.
Професійний розвиток педагога
24 жовт.
Опубліковано в Професійний розвиток

Професійний розвиток педагога

Мета державної політики в галузі освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати і навчатися упродовж життя, зберігати й примножувати цінності національної культури і громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та правову Державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.