Події

На цьому модулі-інтенсиві ви:

  • дізнаєтеся про теоретичні аспекти академічної доброчесності та про фактори, що безпосередньо впливають на культуру академічної доброчесності здобувачів вищої освіти;
  • навчитеся застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві.
Дата початку 10-12-2021 3:00 pm
Дата завершення 10-12-2021 4:30 pm

Реєстрація на цю подію завершена!

Запрошуємо викладачів закладу на зняття Школи цифрової компетентності "Використання онлайн інструментів і застосунків на заняттях (Mentimeter, LearningApps, Quizizz)".


НАВЧИМОСЬ:

  • проводити онлайн опитування та голосування в режимі реального часу (Mentimeter);
  • використовувати LearningApps.org  сервіс для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів (створювати та використовувати найрізноманітніші завдання для урізноманітнення навчального процесу);
  • навчимось створювати вікторини (Quizizz)
Дата початку 09-11-2020 3:00 pm
Дата завершення 09-11-2020 5:00 pm

Реєстрація на цю подію завершена!

На сьогоднішній день, з одного боку, соціально-економічний розвиток суспільства, з іншого, – вдосконалення освітнього процесу потребують застосування сучасного тестологічного апарату як одного з найрозповсюдженіших засобів і технологій навчалього процесу серед європейських країн.

 

Дата початку 02-01-2020 11:00 am
Дата завершення 02-01-2020 2:00 pm

Реєстрація на цю подію завершена!

Особливості роботи в

дистанційному - інформаційно-навчльному середовищі

коледжу на базі платформи MOODLE


Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл») - це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, студентам та адміністраторам навчальних закладів дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.

Дата початку 15-04-2019 3:30 pm
Дата завершення 15-04-2019 4:30 pm

Реєстрація на цю подію завершена!

Невід'ємним компонентом освітнього процесу є діагностика. За її допомогою визначається якість досягнення поставленої мети. Без діагностики неможливо ефективно керувати дидактичним процесом. Необхідність розгляду проблем організації, структури і змісту діагностики зумовлена тими корінними змінами, що відбуваються у вітчизняній вищій школі: введенням в її практику державних стандартів та кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Запрошуємо молодих викладачів узагальнити свої знання щодо основних вимог та підходів у оцінюванні навчальних досягнень студентів.

Дата початку 21-11-2018 4:20 pm

Реєстрація на цю подію завершена!