Структура за темами

 • ЗРАЗОК СИЛАБУСУ ДИСЦИПЛІНИ

  Bootstrap elements: 8Напис: 1
 • ЗРАЗОК заняття в асинхронному режимі

  Біологія.

  Тема "Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини"

  Написи: 2Гіперпосилання: 4Файл: 1Форум: 1Вибір: 1
 • ЗРАЗОК №1

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Екологія" (ОПП "Право" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Вступ в екологію. Екологічні чинники =

  Викладач: Т.С. Нападій
  Написи: 2Книги: 2Сторінки: 2Семінар: 1Файл: 1
 • ЗРАЗОК №2

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "ІІ Іноземна мова (німецька)" (ОПП "Туризм" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Die Familie =

  Викладач: М. А. Ятчук
  Написи: 2Урок: 1Завдання: 1Тест: 1Сторінка: 1Файл: 1
 • ЗРАЗОК №3

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Організація ресторанного господарства"
  Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)
  Ступінь вищої освіти - бакалавр
  Галузь знань - 24 Сфера обслуговування
  Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

  = ТЕМА. Формування оптимальної концепції сучасних закладів ресторанного господарства, їх кадровий потенціал=

  Викладач:  О.П.Гладчук
  Напис: 1Файли: 3Гіперпосилання: 2
 • ЗРАЗОК №4

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Інформатика" (ОПП "Право" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА 5. Засоби автоматизації створення презентацій =

  Викладач - Глинська М.Л.

  Написи: 8Сторінка: 1Гіперпосилання: 2Файли: 3Завдання: 1
 • ЗРАЗОК №5

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Ресторанний сервіс" (ОПП "Готельно-ресторанна справа" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Стандарти сервісу в ресторанному господарстві =

  Викладач:  О.П.Гладчук

  Написи: 2Файли: 5Гіперпосилання: 2
 • ЗРАЗОК №6

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Кримінальне право України"

  Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

  Ступінь вищої освіти - бакалавр

  Галузь знань - 08 Право

  Спеціальність 081 Право

  = ТЕМА. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів=

  Викладач:  І. Томчук

  Форум: 1Написи: 2Файли: 7Гіперпосилання: 4Завдання: 1Тест: 1
 • ЗРАЗОК 7

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Англійська мова" (9 клас гімназія "Гармонія" )

  = ТЕМА. Професії =

  Викладач - Турчин О.М.

  Написи: 2URL (веб-посилання): 1Тести: 14
 • ЗРАЗОК 8

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Економічна теорія" (ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Гроші як економічна категорія товарного господарства =

  Викладач: Т.Б. Колісник
  Напис: 1Bootstrap Elements: 1Книга: 1URL (веб-посилання): 1Файли: 4Тест: 1
 • ЗРАЗОК 9

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" (ОПП "Туризм" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. THE TOURIST INDUSTRY=

  Викладач: О.В. Баб´юк
  Сторінки: 2Гіперпосилання: 4Mindmap: 1Bootstrap elements: 5Тести: 2Завдання: 2Урок: 1Анкета: 1Напис: 1
 • ЗРАЗОК 10

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Адміністративне право" (ОПП "Право" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Адміністративний примус =

  Викладач: Т.М. Мельник
  Bootstrap Elements: 1PDF Annotation: 1Файли: 3Content Pages: 1Сторінка: 1
 • ЗРАЗОК 11

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Історія костюму" (ОПП "182 Технології легкої промисловості" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Костюм Стародавнього Єгипту =

  Викладач: Марисюк Марія
  Bootstrap Elements: 1Файли: 2URL (веб-посилання): 1Тека: 1Завдання: 1Тест: 1
 • ЗРАЗОК 12

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Технології. Вступ до спеціальності" (ОПП " Дизайн" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Вплив проектно-графічної мови на формування і сприйняття якісних характеристик розроблюваних об’єктів. =

  Викладач: Зозуля Світлана Михайлівна
  Bootstrap Elements: 1Файли: 5Завдання: 2Гіперпосилання: 2
 • ЗРАЗОК 13

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Технологія перукарських робіт" (ОПП "Перукарське мистецтво та декоративна косметика" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Укладання волосся. =

  Викладач: Манчевська Наталія
  Bootstrap Elements: 1Файли: 14Завдання: 4Написи: 3Теки: 4Тест: 1
 • ЗРАЗОК 14

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Системи підтримки та автоматизації бізнес процесів" (ОПП "Комп'ютерні науки" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Функціональне моделювання. Використання CASE-засобів для моделювання функцій ІС =

  Викладач: Кульчинська Н.З.
  Bootstrap elements: 5Книги: 2Теки: 2URL (веб-посилання): 1Завдання: 2Напис: 1Сторінка: 1Тест: 1
 • ЗРАЗОК 15

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" (ОПП "Комп'ютерні науки" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. ВЕКТОРНА АЛГЕБРА  =

  Викладач: Стефурак Н.А.
  Bootstrap Elements: 1Сторінка: 1Форум: 1Написи: 2Книги: 2Завдання: 1Анкета: 1
 • ЗРАЗОК 16

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (ОПП "Туризм" - фаховий молодший бакалавр)

  = Тема. Легка атлетика =

  Викладач: М.В.Залюбовська

  Практичні заняття  для 3 курсу - 60 годин

  Bootstrap elements: 10Написи: 3Сторінка: 1Файли: 12Тести: 5Гіперпосилання: 24
 • ЗРАЗОК 17

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Загальна географія" (для учнів 6-го класу гімназії "Гармонія")

  = ТЕМА. Води суходолу. Річки =

  Викладач: Г.М. Балан
  Bootstrap elements: 3Сторінки: 5Тест: 1Файл: 1Гіперпосилання: 3Глосарій: 1
 • ЗРАЗОК 18

  Фрагмент е-курсу з навчальної дисципліни "Історія держави і права України" (ОПП "Право" - фаховий молодший бакалавр)

  = ТЕМА. Держава і право Київської Русі - України (VI ст. - 30-і роки ХІІ ст.) =

  Викладач: М.С. Рудик
  Сторінки: 3Книга: 1Глосарій: 1Напис: 1Тест: 1PDF Annotation: 1URL (веб-посилання): 1