Завантаження
Натисніть, якщо не вдається завантажити сторінку
  • Як скласти портфоліо? Поради для різних професій

   Портфоліо педагогічного працівника – це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму педагога та уміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Портфоліо педагога показує рівень його підготовки і рівень активності у навчальних та позанавчальних видах діяльності.

   Основна мета портфоліо – оцінювання роботи педагога, характеру його діяльності, відстежування творчого і професійного зростання, сприяння формуванню навиків рефлексії (самооцінки). У портфоліо збираються матеріали, що регламентують роботу педагогічного працівника. Підходи до побудови портфоліо можуть бути різними, залежно від індивідуальних особливостей педагога. Головне, аби було проаналізовано роботу, власні успіхи, узагальнено і систематизовано педагогічні досягнення, об'єктивно оцінено можливості і способи подолання труднощів для досягнення кращих результатів.

   Головне призначення портфоліо – продемонструвати найбільш значимі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції. Друге важливе призначення портфоліо педагога – це альтернативна форма оцінки професіоналізму і результативності його роботи при проведенні атестації на відповідність заявленій кваліфікаційній категорії.

 • 2020/2021 н.р.

 • 2021/2022 н.р.

 • 2022/2023 н.р.