Основне завдання школи професійного розвитку молодого викладача полягає у наданні методичної допомоги для професійного становлення, забезпечення умов професійного зростання, удосконалення майстерності, оволодіння практичними навичками, методиками та технологіями.

В цьому розділі Ви знайдете практичні матеріали для використання в роботі, досвід кращих педагогів світу, України та нашого закладу. Скориставшись цими матеріалами, Ви розширити власні професійні горизонти, зможете втілити їх в освітній процес.

У даному розділі Ви зможете ознайомитись із портфоліо педагогічних працівників, що атестуються

Мета проєкту – розробка спільного інтелектуального продукту - системи інноваційних зразків організації електронного навчального курсу (ЕНК), що дозволить у майбутньому здійснити імплементацію вимог студентоцентрованого навчання щодо сучасних методик викладання та оцінювання у освітній процес коледжу та забезпечить формування відповідних фахових компетентностей викладачів.

У даному розділі знаходяться матеріали семінарів, тренінгів, коворкінків, інших навчально-методичних заходів, які проводились у коледжі. 

В даному розділі Ви зможете ознайомитись із методичними розробками відкритих занять, які заслуговують на увагу. Це джерело для Вашого натхнення, скарбничка ідей та технологій. Знайомтесь, створюйте власні шедеври та сміло експериментуйте!