Мета дисципліни "Основи охорони праці" - надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних , виробничого травматизму, аварій.