Мета дисципліни – формування інформаційної культури, оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками для роботи з комп’ютерною технікою з використанням сучасного програмного забезпечення.

Завдання дисципліни - отримані під час навчання знання та навички мають сформувати основи інформаційної культури студентів, розкрити можливості використання комп'ютерів та комп’ютерних технологій для розв’язування прикладних задач, вивчення інших дисциплін і поглиблення знань шляхом самостійної роботи; дати змогу активно застосовувати комп'ютери для виконання і оформлення розрахункових та курсових робіт, закласти основи, необхідні для вивчення елементів комп’ютеризації в спецдисциплінах, а також додаткових розділів з інформатики, інформаційних технологій, тощо. 

Мета вивчення дисципліни«Економіка підприємства» —надати майбутнім фахівцям ґрунтовні знання з основних розділів прикладної економіки та зокрема з планування, організації й забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також необхідні практичні навички щодо управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.

Мета дисципліни - передати студентам знання про: закономірності взаємодії суспільства та природи; основні знання з екології; основні природоохоронні проблеми, що виникають в умовах сучасного промислового виробництва; вплив зміненого середовища на людину; засоби захисту, відновлення  і раціонального використання природних ресурсів; управління якістю навколишнього середовища на базі сучасних досягнень науки, техніки та технології з захисту навколишнього природного середовища.

Мета і завдання навчальної дисципліни  змістовно розглянути процес рекламування та просування продукту на ринку, планування рекламної діяльності, розробки рекламних звернень, формування відповідного типу бюджету і оцінки ефективності реклами. Важливим моментом виступає також аналіз засобів поширення реклами ресторанного продукту.