Даний курс містить вказівки і рекомендації з виконання і оформлення курсового проекту з навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування».

Навчальна практика проводиться з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків створення web-базованих систем з використанням сучасних підходів та технологій.

За результатами проходження навчальної практики студенти повинні:

Знати:

 1. принципи роботи та створення web-сайтів;
 2. вимоги до програмного забезпечення web-серверів;
 3. найпопулярніші системи керування контентом (CMS-системи);
 4. переваги та недоліки використання відповідних CMS-систем;

Вміти:

 1. встановлювати необхідне програмне забезпечення для роботи з web-сайтами;
 2. встановлювати та налаштовувати CMS-системи;
 3. формувати структуру сайту;
 4. наповнювати сайти контентом;
 5. встановлювати шаблони сайтів для різних CMS-систем;
 6. встановлювати та налаштовувати додаткові розширення;
 7. робити резервні копії сайту;
 8. переносити сайт з локального сервера на хостинг.

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування