Даний курс містить вказівки і рекомендації з виконання і оформлення курсового проекту з навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування».