Галузь знань - 18 Виробництво та технології

Спеціальність - 182 Технології легкої промисловості

Освітня програма - Моделювання та конструювання промислових виробів

Освітньо-професійний ступінь - молодший спеціаліст/фаховий молодший бакалавр