Спеціальність - "5.07010102 - Організація перевезень і управління на автотранспорті"

Підготовка молодших спеціалістів