Метою дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок щодо побудови сучасних інформаційних систем, їх раціонального використання, а також упровадження сучасних інформаційних технологій у практичну діяльність.  

Основними завданнями дисципліни «Інформаційні системи та технології» вивчення будови і функціонування інформаційних технологій та інформаційних систем, які застосовують в управлінні, нормативної бази і сучасних підходів до їх проектування та впровадження; отримання необхідних знань і навичок із розробки та застосування інформаційних систем для автоматизації обробки інформації і підтримки прийняття рішень.