Виробнича практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців-фінансистів і розглядається як форма адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи.

Основним завданням практики є закріплення отриманих теоретичних знань і набуття навиків практичної роботи.


        Фахівець-фінансист у своїй діяльності постійно здійснює   опрацювання великих обсягів економічної інформації, поданих, як правило, у табличному вигляді.  Табличний процесор є основним інструментом, з допомогою якого вирішується більшість поставлених задач, тому  основна мета практики – формування навичок ефективного використання табличного процесора при опрацюванні великих масивів економічної інформації.