Метою викладання навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік"  є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з методами раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на підставі використання прогресивних форм і раціональних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Мета дисципліни "Основи охорони праці" - надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних , виробничого травматизму, аварій.

Мета вивчення дисципліни:

  • формування у майбутніх фахівців ресторанного бізнесу базових математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання професійних економічних задач;
  • ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного під час планування та організації виробництва, основами економічного аналізу діяльності підприємства, проведення статистичного аналізу діяльності підприємства;
  • розвиток логічного мислення та підвищення загального рівня математичної культури.

Результат пошуку зображень за запитом "фінанси підприємства"

Мета навчальної дисципліни: формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.

Мета дисципліни - набуття студентами необхідних теоретичних основ і практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій для розв'язання різноманітних задач у практичній діяльності за фахом, формування у студентів сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, спроможності самостійно використовувати отримані знання під час вивчення нових програмних продуктів у практичній роботі, підготовка кваліфікованих користувачів персонального комп'ютера, що володіють основними теоретичними положеннями, методами і практичними прийомами аналізу й обробки комп'ютерної інформації.

Мета вивчення дисципліни: Формування системи базових знань у сфері менеджменту, усвідомлення концептуальних засад системного управління видавничими організаціями, вивчення основних категорій науки управління, функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів управління ресторанними організаціями.

Завдання вивчення дисципліни: Вивчення основних категорій науки управління, функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів управління організаціями ресторанного типу.