Практичне навчання є невід'ємною частиною навчального процесу і проводиться з метою поглиблення, закріплення, розширення і систематизацію знань,  отриманих при вивченні професійно орієнтованих дисциплін.  

         

Навчальна практика призначена для набуття та закріплення знань, навичок основних операцій технологічного процесу виконання перукарських робіт в чоловічому та жіночому залах, формування практичних навичок студентів працювати з сучасним обладнанням, планувати свою роботу при виконанні технологічних операцій з різних видів робіт.