Дисципліна висвітлює  глибокі теоретичні знання, вміння використовувати досвід провідних перукарів. Розширює знання в  області перукарського мистецтва.Формує чітке уявлення про послідовність виконання різних новітніх технологій  при стрижці, фарбуванні, хімічній завивці та догляді за  волоссям.       

Студент повинен знати, вміти: основні загальні поняття про декоративну косметику, знати відмінності різних косметичних препаратів, вміти виконувати основні види макіяжу, корекцію обличчя, вміти правильно підбирати косметику до типу шкіри

Курс "Спецкомпозиції" включає загальні відомості про основні закони композиції, композиційні компоненти та прийоми при створенні зачіски, виконання та побудова сучасних ідей, що відповідають формам трудової або іншим видам діяльності.

Головне завдання даного курсу, як наукової дисципліни полягає у необхідності знати об’єктивні закономірності формоутворення і композиції, тобто компоненти композиції і композиційні засоби для правильного проектування моделі зачіски.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • формоутворення зачіски;

 • силует зачіски та пластичний характер форми;

 • основні закони композиції при створенні зачіски;

 • композиційні зв’язки та засоби;

 • композиційна рівновага у зачісках;

 • послідовність виконання композиційного розбору зачіски.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • знаходити композиційні рішення при створенні зачісок;

 • вміти знаходити геометричний вид форми;

 • розрізняти різні типи ліній у зачісках;

 • знаходити композиційний центр зачіски, та підпорядковувати йому усі другорядні елементи;

 • знаходити зв'язок, який поєднує усередині цілого її складові частини, рух від одного розміру до іншого;

 • знаходити стійке та нестійке положення форми у просторі;

 • виконувати укладання волосся враховуючи сучасні напрямки моди.

 

Курс "Стилізація образу" включає в себе загальні риси стилізованих об'єктів і декоративних зображень, лаконічність форм, основні джерела формоутворення, що можуть використовуватись в дизайні зачіссок у процесі пошуку форми нових моделей

Головним завданням дисципліни є вивчення естетики форм і конструкцій костюмів  та зачіски на протязі історії людства - від Давнього світу до сьогодення.

Одне з основних завдань - дати цілісне уявлення про перукарське мистецтво, історію костюму, його сутність і форми, структуру та функції, місце і роль в житті людини і суспільства, тенденції та проблеми його історичної еволюції.

      Дипломний та курсові проекти - це самостійна робота студентів, яка частково моделює майбутню професійну діяльність та сприяє розкриттю та реалізації творчого потенціалу.

Висвітлює основні процеси виготовлення та розробки постижерних виробів для індивідуального та масового виробництва