Завдання дисципліни - опанування принципами побудови та загальної структури САПР, оглядом технічного забезпечення автоматизованих систем та набуття навиків моделювання та конструювання одягу в середовищі систем автоматизованого проектування