Курс є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі дизайну друкованих видань. Метою навчальної дисципліни є ознайомлення з основами теорії дизайну, художнього конструювання, промислового мистецтва та їх застосування у технологічному процесі підготовки та виготовлення друкованих видань. Студентам пропонується систематизована навчальна інформація, навчальні відео, питання для самоконтролю, практичні завдання, тести)