Ознайомлення студентів з можливостями редакторського аналізу й удосконалення мови та стилю авторського оригіналу в процесі підготовки тексту до оприлюднення.

Метою курсу "Історія зарубіжної журналістики" є дати студентам чітке розуміння шляхів зародження, становлення та сучасного стану преси. Сформувати уявлення про основні етапи цього процесу. Дослідити історію створення розмаїтих журналістських жанрів.

Метою вивчення курсу "Редакторський фах" є оволодіння методикою редакторського аналізу тематичної структури, логічної складової та побудови тексту, стилістичної правки, способів роботи із перекладними виданнями, методикою редагування та верифікації інформації.