Метою курсу є вивчення загальних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права, розгляд основних понять юриспруденції. Курс охоплює такі важливі й актуальні питання як законність і правопорядок, правопорушення і юридична відповідальність, правова дисципліна і правова культура. У рамках курсу простежується історія розвитку української державності, розглядаються проблеми розбудови демократичної, правової держави в Україні. Також розглядаються окремі галузі права України та найважливіші нормативні акти чинного законодавства, вивчається зміст Конституції України, її найважливіші положення щодо закріплення основ державного та суспільного ладу України.

Даний курс створено для студентів II курсів усіх спеціальностей.

Даний курс створено для студентів I курсів усіх спеціальностей.

Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Програма профільного вивчення інформатики розрахована на викладання у 10 класі.

Загальна кількість годин 350 (175 на рік 5 годин на тиждень).

 Курс формує у студентів теоретичну базу знань з інформатики, уміння і навички ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у власній діяльності, що забезпечує формування інформаційної культури студента.