Мета вивчення дисципліни – опанування студентом комплексу теоретичних знань і практичних навичок зі створення статичних і динамічних web‐сторінок засобами мови розмітки гіпертексту HTML та каскадних таблиць стилів CSS.

Курс "Основи журналістської майстерності" є дисципліною за вибором циклу професійно-практичної підготовки.

Метою навчальної дисципліни «Основи журналістської майстерності» є освоєння студентами комплексу теоретичних і практичних знань з основ журналістики, необхідних для виконання журналістської практичної діяльності. Оскільки це вступна дисципліна у вивченні журналістики, то її метою є ознайомлення студентів із базовими поняттями галузі, вивчення різних аспектів журналістської творчості та журналістської майстерності, особливостей роботи журналіста в правовому полі, дати дати основні поняття про структурно-композиційні особливості журналістського тексту.

Мета вивчення дисципліни – практична підготовка студентів, які вже отримали на попередніх курсах навички редакторського фаху, до роботи в електронних виданнях.

Завдання дисципліни: навчити студентів розробляти концепції нових Інтернет-видань, писати та редагувати тексти в онлайн-середовищі, популяризувати контент електронного видання в соціальних мережах.

Мета дисципліни - подати множину теоретичних знань з логіки, риторики, психолінгвістики та теорії редакторського аналізу тексту для виконання ґрунтовного всебічного редакторського аналізу видань.