Мета дисципліни—  засвоєння професійних принципів діяльності PR-менеджера; надання майбутнім фахівцям готельно-ресторанного бізнесу комплексних знань та умінь щодо визначення і використання основних елементів PR-технологій; теоретичне обґрунтування і практична апробація основних методів і прийомів PR у сфері бізнесу з їх адаптацією до ситуації у вітчизняній економіці.