Даний курс допоможе студентам оволодіти фаховими комп'ютерними технологіями.

Курс "Новітня українська література ХХ-ХХІ ст." орієнтовано на студентів видавничих спеціальностей. Значу увагу зосереджено на висвітленні тем та проблем, які сприятимуть глибшому розумінню та аналізу літературних, історичних, культурних та політичних процесів, що є важливим складником освітнього багажу майбутнього журналіста.

Курс "Сучасна українська мова і практична стилістика" дуже важливий для підготовки майбутнього фахівця видавничої справи чи журналіста, оскільки забезпечує вивчення особливостей лексичних, орфографічних, фонетичних, граматичних та стилістичних норм. Акцентує увагу на особливостях функціональних стилів української мови. Спонукає до написання творів, добираючи відповідні мовні засоби. Вчить користуватися словниками та редагувати, виправляти помилки у мові ЗМК.