Навчальний курс «Іноземна мова (англійська) спрямований на формування у студентів англомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетенції (в усіх видах мовленнєвої діяльності: читанні, говорінні, письмо й аудіюванні) для забезпечення кваліфікованої професійної діяльності у приватній, суспільній, професійній та освітній сферах.